במרוץ השנים, הביקוש לבתי כנסת בטכנולוגיית הבנייה שלנו הולך וגואה. בית כנסת יביל, ואף בית כנסת נייד.

✓  אנו בקבוצת היחידה לאחזקה בנינו מאות בתי כנסת בכל חלקי הארץ, הן מבנים עראיים והן מבנים קבועים.

✓  בתי כנסת שנבנו ע"י קבוצת היחידה משמשים את המתפללים בשכונות המגורים, במפעלים ובאזורי התעשיה.

✓  יכולות הביצוע הבלתי מוגבלות שלנו ביחידה לאחזקה, מאפשרות לנו לייצר מבנים איכותיים, בטיחותיים ועמידים לאורך זמן.

תמונה 45 בניה קלה, בנייה קלה, קרוואנים למגורים, בניית מבנים ניידים, מבנים יבילים, מבנה יביל, ממד יביל, מבנה יביל למגורים, מכולת משרד, קבלן בניה קלה, עמדת שומר, בתים יבילים, בית בבניה קלה, משרד נייד, בניה קלה למגורים
בית כנסת רתמים - מבנה יביל

בית כנסת רתמים – מבנה יביל

תמונה 49 בניה קלה, בנייה קלה, קרוואנים למגורים, בניית מבנים ניידים, מבנים יבילים, מבנה יביל, ממד יביל, מבנה יביל למגורים, מכולת משרד, קבלן בניה קלה, עמדת שומר, בתים יבילים, בית בבניה קלה, משרד נייד, בניה קלה למגורים

תמונה 49 בניה קלה, בנייה קלה, קרוואנים למגורים, בניית מבנים ניידים, מבנים יבילים, מבנה יביל, ממד יביל, מבנה יביל למגורים, מכולת משרד, קבלן בניה קלה, עמדת שומר, בתים יבילים, בית בבניה קלה, משרד נייד, בניה קלה למגורים

בית כנסת - מבנה יביל

תמונה 752 בניה קלה, בנייה קלה, קרוואנים למגורים, בניית מבנים ניידים, מבנים יבילים, מבנה יביל, ממד יביל, מבנה יביל למגורים, מכולת משרד, קבלן בניה קלה, עמדת שומר, בתים יבילים, בית בבניה קלה, משרד נייד, בניה קלה למגורים

בית כנסת - מבנה יביל

תמונה 753 בניה קלה, בנייה קלה, קרוואנים למגורים, בניית מבנים ניידים, מבנים יבילים, מבנה יביל, ממד יביל, מבנה יביל למגורים, מכולת משרד, קבלן בניה קלה, עמדת שומר, בתים יבילים, בית בבניה קלה, משרד נייד, בניה קלה למגורים